Năm 2019 SeABank lãi trước thuế 1.390 tỉ đồng, nợ xấu tăng vọt nghìn tỉ

425 lượt xem

Trong 2019, SeABank ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 1.390 tỉ đồng, tăng 123,4% so với năm 2018. Sau khi mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt VAMC, ngân hàng kiểm soát chặt chẽ nợ xấu ở mức 2,31% dư nợ.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2019 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan, vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 1.390 tỉ đồng, tăng 768,26 tỉ đồng tương đương mức tăng 123,4% so với năm 2018.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản đạt 157.398 tỉ đồng, tăng 12,04%. Tổng dư nợ thị trường 1 đạt 98.613 tỉ đồng, tăng 17,46%; tổng huy động thị trường 1 đạt 95.727 tỉ đồng tăng 13,5%.
SeABank ghi nhận tổng thu thuần ngoài lãi đạt 2.316 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng trên 44% so với tổng thu thuần. Các hoạt động kinh doanh chứng khoán, kinh doanh ngoại tệ đều hoạt động có lãi và đóng góp cho sự tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng.

Tỷ suất sinh lời tiếp tục cải thiện mạnh, hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 0,75% tăng 120,6% và 12,03% tăng 61,69% so với 2018.Ngân hàng cũng đạt tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN đạt 11,6%; tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 đạt 9%; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 38,5%.

Đáng chú ý, năm qua SeABank đã tất toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC, thực hiện trích đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định. Mặc dù ngân hàng không công bố con số nợ đã bán cho VAMC nhưng giá trị chứng khoán giữ tới ngày đáo hạn tại thời điểm 30/6/2019 là 3.633 tỉ đồng, tăng 5,8%. Số dư trái phiếu VAMC vào cuối năm 2018 được ghi nhận là 3.539 tỉ đồng (riêng của ngân hàng mẹ).

Sau khi mua lại nợ trái phiếu VAMC, nợ xấu của SeAbank đến cuối năm 2019 đã tăng mạnh lên chiếm 2,31% dư nợ, tương đương gần 2.278 tỉ đồng, trong khi đến hết quý 3/2019 nợ xấu mới chỉ ở mức 1,36%.

Trong năm 2019, SeABank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 9.369 tỉ đồng nâng cao tiềm lực tài chính và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt đạt chuẩn mực quốc tế Basel II theo Thông tư 41 trước thời hạn, được tổ chức uy tín quốc tế Moody’s xếp hạng tín nhiệm dài hạn ở mức B1.

Theo Mai Anh / Kinh tế Môi trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/nam-2019-seabank-lai-truoc-thue-1390-ti-dong-no-xau-tang-vot-nghin-ti-12525.html

Tham gia bình luận:

Quảng cáo

Tin mới hơn