Đáp ứng các dịch vụ bưu chính phục vụ nhu cầu thiết yếu

433 lượt xem

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn số 1115/BTTTT-BC ngày 31/3/2020 yêu cầu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, đặc biệt là doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phải nhanh chóng thích ứng trước tình huống khó khăn.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu doanh nghiệp đáp ứng các dịch vụ bưu chính phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và các cơ quan Đảng, Nhà nước bảo đảm liên tục, không gián đoạn, nhanh chóng, chính xác, an toàn trong mọi tình huống.

Quảng cáoĐồng thời chú trọng triển khai ứng dụng các nền tảng, ứng dụng công nghệ số nhằm hạn chế tiếp xúc trong cung ứng dịch vụ, giúp doanh nghiệp bưu chính nhanh chóng nắm bắt cơ hội, từng bước chuyển sang phương thức cung ứng dịch vụ bưu chính số, dịch vụ gắn với thương mại điện tử.

Các điểm phục vụ bưu chính, các cơ sở khai thác bưu gửi và các bộ phận liên quan của doanh nghiệp bưu chính phải nghiêm túc phòng, chống dịch Covid-19.

Các đơn vị khẩn trương rà soát, yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với tất cả nhân viên bưu chính, đặc biệt là đội ngũ giao dịch viên, lái xe, bưu tá thường xuyên tiếp xúc với khách hàng và di chuyển trên đường…

Thanh Hà / Hà Nội Mới

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/963139/dap-ung-cac-dich-vu-buu-chinh-phuc-vu-nhu-cau-thiet-yeu

Tham gia bình luận:

Quảng cáo

Tin mới hơn