Đắk Lắk: Hơn 2.000 hộ dân di cư tự do được bố trí chỗ ở ổn định

309 lượt xem

Hiện nay, trên địa bàn huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã có 2.076 hộ dân di cư tự do, với 11.763 khẩu được bố trí chỗ ở ổn định tại bốn dự án gồm: Dự án quy hoạch sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thôn Nơh Prông, xã Hòa Phong; Dự án điều chỉnh mở rộng dự án quy hoạch sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thôn Ea Lang, xã Cư Pui; Dự án quy hoạch sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thôn Cư Dhiắt, xã Cư Drăm và Dự án quy hoạch sắp xếp ổn định dân di cư tự do thôn Ea Rớt, xã Cư Pui.

Quảng cáoĐến thời điểm này, tình hình đời sống về mọi mặt của người dân tại các điểm bố trí dân di cư tự do trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Các hộ dân thuộc vùng dự án đều được cấp bình quân 350 m2 đất ở/hộ và khoảng từ một ha đất sản xuất nông nghiệp trở lên/hộ.

Công Lý / Báo Nhân Dân

Nguồn: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dan-toc-mien-nui/item/43761402-hon-2-000-ho-dan-di-cu-tu-do-duoc-bo-tri-cho-o-on-dinh.html

Tham gia bình luận:

Quảng cáo

Tin mới hơn